Även anhöriga behöver en förändring

Mellan hopp och förtvivlan. Det är en oerhört svår situation att leva nära en person som är beroende. Att pendla mellan hopp och förtvivlan. Ständig oro, frustration och ilska är den vardag som man kämpar med som anhörig. En bra behandling för beroende involverar de anhöriga på ett eller annat sätt. Det innebär inte att tvinga anhöriga till något man inte vill. Ibland vill man bara få vara i fred.  Att involvera sig i den behandling som den beroende gör handlar mycket om att hjälpa sig själv och förstå att det bidrar till familjens positiva förändring. 

 

Det är aldrig för sent. Orsaken till att någon utvecklar ett beroende kan vara många och en problematik med alkohol eller droger är något som varje individ behöver ta ansvar för själv. Den påverkan som man utsätts för som anhörig kan man behöva hjälp att hantera. Det är aldrig för sent eller hopplöst. Det går att bryta ett beroende och det går att hitta en fungerande sund relation igen. Men ofta behöver man även som anhörig hjälp att hitta sig själv igen och sätta sunda gränser. Det är aldrig en familjemedlems fel att någon har fastnat i ett alkohol- eller drogberoende. Man spelar däremot ofta en stor och viktig roll i personens tillfrisknande då man behöver ta över alkoholens eller drogernas roll som den närmaste relationen i en människas liv.

Kontakta Anhörigcenter här