Även föräldrar behöver stöd

Den frustration och maktlöshet som kommer av att leva nära någon med ett beroende tar extremt mycket energi. Många föräldrar lägger mycket ansvar på sig själva och känner skuld för att deras son eller dotter dricker destruktivt eller använder droger. Men det är ingens fel att någon blir beroende. Orsakerna till att någon utvecklar ett beroende kan vara många, och en problematik med alkohol eller droger är något som varje individ behöver ta ansvar för själv.

Anhörigprogram

Nämndemansgården erbjuder stöd till föräldrar och andra anhöriga i form av strukturerade familjeprogram under en vecka, helg eller kvällstid en gång i veckan. Programmen är öppna för alla, alltså inte bara föräldrar och anhöriga till någon som gör behandling hos oss.

Vi ger även möjlighet till strukturerade familjesamtal och familjeterapi.

Anhörigcenter

En sund relation är möjlig

Det man kan göra som förälder är att fortsätta vara sig själv och aldrig släppa budskapet att man älskar sitt barn. Den påverkan som man utsätts för som förälder kan man behöva hjälp med att hantera för att kunna stötta sitt barn på bästa sätt. Det är aldrig hopplöst eller för sent. Det går att bryta ett beroende och det går att hitta en fungerande sund relation igen. Men ofta behöver man även som förälder hjälp med att hitta sig själv igen och sätta sunda gränser.