Flexibelt upplägg

Ibland är Nämndemansgården en del i en vårdkedja där företagshälsovården gör initial utredning och där vi tar vid med en bedömning och behandling. På vissa företag är vi på plats regelbundet och träffar anställda med ett riskbruk, beroende eller som bara är osäkra på sin konsumtion. Vi bistår även regelbundet med interventioner där ett företag och dess företagshälsovård har ett behov av att vägleda någon som inte själv ser vidden och konsekvenserna av sitt drickande eller drogande.

Bred erfarenhet

Samarbetet utgår ofta från våra koordinatorer som har ansvar för kundkontakten. Dessa personer är erfarna medarbetare med bred behandlingskunskap samtidigt som de har vana att arbeta flexibelt mot företagshälsovården. Vår erfarenhet är att genom ett väl fungerande samarbete skapas de bästa förutsättningarna för att hjälpa någon med en alkohol- eller drogproblematik. Både före och efter en behandlingsinsats.

 

 

Rätt förutsättningar

Nämndemansgården har ett etablerat samarbete med flera större företags egen företagshälsovård samt med de etablerade företagshälsovårdsföretagen i Sverige. Med ett väl fungerande samarbete skapas de bästa förutsättningarna för att hjälpa någon med en alkohol- eller drogproblematik.