Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Flera aktörer har gått samman för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB och arbetet är i full gång sedan september 2015. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för brukarna, leverantörerna av tjänster samt för beställarna.

Som en del i SIS, Swedish Standards Institutes, satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster, den så kallade Trygghetskedjan, arbetar man med en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB. Målet är en operativ basstandard som kan användas för alla HVB, oavsett verksamhetsinriktning och driftform.

– Standarden blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård, tillika ordförande för SIS kommitté TK 597 Kvalitetssäkring av HVB.

I den tekniska kommittén deltar i dag ett tjugotal organisationer. Bland dessa finns beställarorganisationer, privata och kommunala utförare, branschorganisationer, myndigheter, brukarorganisationer och fackförbund. SKL Kommentus Inköpscentral deltar i standardiseringsarbetet och bidrar med mycket viktig kunskap. Även enskilda kommuner kan engagera sig, som exempelvis Sala kommun valt att göra. Den breda representationen i kommittéarbetet och att arbetet utförs enligt konsensusmodellen ger en användbar och i alla läger förankrad standard. Kommittén är öppen för alla juridiska personer som vill engagera sig.

Standarden är tänkt att användas för att
• Ställa krav på de utförare som utför tjänster
• Förtydliga ansvarsförhållanden
• Användas som beställningsunderlag
• Styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
• Följa upp och analysera verksamheterna
• Ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

I kommittén ingår i dagsläget följande aktörer:
AB Vårljus, Solna
Akademikerförbundet SSR, Stockholm
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Attendo Individ & Familj Resurs AB, VÄCKELSÅNG
Brandskyddsföreningen Service AB, STOCKHOLM
Fackförbundet Vision
Frösunda Omsorg AB
Handikappförbunden
Humana Individ och Familj
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nytida Vardaga
Nämndemansgården i Sverige AB
Pawima AB
Platea AB
Sala Kommun
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Svenska Vård
Sveriges Kommuner och Landsting

Visa från

till

 • 18 oktober 2017

  Träffa oss på Socionomdagarna i Stockholm

  Den 18-19 oktober 2017 medverkar vi på Socionomdagarna, Stockholm

  Läs hela artikeln

 • 26 september 2017

  Childrens program på Nämndemansgården Uppsala

  "Det här är en boost för mitt eget tillfrisknande” ”Då kan ju jag inte hjälpa min mamma, det får hon göra själv” Röster från de barn som de...

  Läs hela artikeln

 • 08 september 2017

  Nu öppnar vi i Helsingborg

  Den 20 oktober slår vi upp portarna - välkommen på Öppet Hus

  Läs hela artikeln

 • 10 augusti 2017

  Höstmöte Gamla i Gården

  Lördagen den 9 september är det dags för Gamla i gårdens höstmöte på Nämndemansgården i Blentarp.

  Läs hela artikeln

 • 30 maj 2017

  Välkommen för att höra hur vi arbetar på Embla Center

  Embla Center är en högspecialiserad behandlingsenhet för kvinnor med samsjuklighet i åldern 20-46 år som tar emot kvinnor från hela landet. ...

  Läs hela artikeln

 • 13 maj 2017

  Gamla i Gården

  NÄR LIVET STÅR PÅ TOPP Kan livet verkligen krascha när det verkar stå på topp?!?

  Läs hela artikeln