Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Flera aktörer har gått samman för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB och arbetet är i full gång sedan september 2015. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för brukarna, leverantörerna av tjänster samt för beställarna.

Som en del i SIS, Swedish Standards Institutes, satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster, den så kallade Trygghetskedjan, arbetar man med en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB. Målet är en operativ basstandard som kan användas för alla HVB, oavsett verksamhetsinriktning och driftform.

– Standarden blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård, tillika ordförande för SIS kommitté TK 597 Kvalitetssäkring av HVB.

I den tekniska kommittén deltar i dag ett tjugotal organisationer. Bland dessa finns beställarorganisationer, privata och kommunala utförare, branschorganisationer, myndigheter, brukarorganisationer och fackförbund. SKL Kommentus Inköpscentral deltar i standardiseringsarbetet och bidrar med mycket viktig kunskap. Även enskilda kommuner kan engagera sig, som exempelvis Sala kommun valt att göra. Den breda representationen i kommittéarbetet och att arbetet utförs enligt konsensusmodellen ger en användbar och i alla läger förankrad standard. Kommittén är öppen för alla juridiska personer som vill engagera sig.

Standarden är tänkt att användas för att
• Ställa krav på de utförare som utför tjänster
• Förtydliga ansvarsförhållanden
• Användas som beställningsunderlag
• Styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
• Följa upp och analysera verksamheterna
• Ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

I kommittén ingår i dagsläget följande aktörer:
AB Vårljus, Solna
Akademikerförbundet SSR, Stockholm
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Attendo Individ & Familj Resurs AB, VÄCKELSÅNG
Brandskyddsföreningen Service AB, STOCKHOLM
Fackförbundet Vision
Frösunda Omsorg AB
Handikappförbunden
Humana Individ och Familj
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nytida Vardaga
Nämndemansgården i Sverige AB
Pawima AB
Platea AB
Sala Kommun
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Svenska Vård
Sveriges Kommuner och Landsting

Visa från

till

 • 22 november 2017

  Sista HR-dagarna för 2017 nu på fredag i Göteborg – Kom & träffa oss

  Kom förbi vår monter eller lyssna till vår talare Thomas Lundblad som kommer beröra ämnet hur man bör agera vid beroende på arbetsplatsen!

  Läs hela artikeln

 • 13 november 2017

  Beroendebehandling & ungdomar - idag handlar det om att möta hela människan

  Läs hela artikeln

 • 09 november 2017

  Kom & träffa oss på HR-dagen på Münchenbryggeriet i Stockholm

  Fredagen den 10 november medverkar Nämndemansgården & The Drawing Room på HR-dagarna i Stockholm!

  Läs hela artikeln

 • 23 oktober 2017

  Träffa oss på HR-dagarna i Helsingborg

  Imorgon den 27 oktober medverkar vi på HR-dagarna i Helsingborg

  Läs hela artikeln

 • 20 oktober 2017

  Välkommen att träffa oss i Norrköping på HR-dagarna

  Den 20 oktober finner ni oss i Norrköping på HR-dagarna 2017

  Läs hela artikeln

 • 18 oktober 2017

  Träffa oss på Socionomdagarna i Stockholm

  Den 18-19 oktober 2017 medverkar vi på Socionomdagarna, Stockholm

  Läs hela artikeln