Nämndemansgården

Frihet från beroende

Certifierade enligt ISO 9001:2015

Unga mäns väg från drogberoende.

I November hade Nämndemansgården ett event i Stockholm. Inbjudna var placerande socialsekreterare och andra intresserade. Tanken med eventet var att presentera hur vi jobbar relationellt på våra enheter för unga män för att hjälpa dom att bygga en fungerande framtid.

Under eventet presenterade vi en utvärdering av dom unga män som gått vidare till utsluss i Västerås. Utvärderingen bygger på en intervju som syftar till att undersöka om tilliten till andra människor förändrats under behandlingstiden. Ovanstående berättelse är hämtad ur en av intervjuerna som gjordes. 15 intervjuer gjordes under hösten, med boende, eller nyss utflyttade, i vår utslussverksamhet. Det som var märkbart var att över hälften av dom unga männen upplevde att deras tillit till andra människor hade förändrats till det bättre och att det var en framgångsfaktor i deras nya liv. Vårt arbete med att jobba relationellt fortsätter och vi är stärkta i övertygelsen att en tillitsfull relation är grogrunden för ett framgångsrikt förändringsarbete. Denna intervju är nu implementerad i den kvalitetssäkrade process som utvärderingen är en del av för varje klient som flyttar ut från Idavallen, Idagården eller Idamyra. Förhoppningen är att kontinuerligt kunna ställa samman resultatet från dessa för vårt ständiga förbättringsarbete.

Visa från

till

 • 22 november 2017

  Sista HR-dagarna för 2017 nu på fredag i Göteborg – Kom & träffa oss

  Kom förbi vår monter eller lyssna till vår talare Thomas Lundblad som kommer beröra ämnet hur man bör agera vid beroende på arbetsplatsen!

  Läs hela artikeln

 • 13 november 2017

  Beroendebehandling & ungdomar - idag handlar det om att möta hela människan

  Läs hela artikeln

 • 09 november 2017

  Kom & träffa oss på HR-dagen på Münchenbryggeriet i Stockholm

  Fredagen den 10 november medverkar Nämndemansgården & The Drawing Room på HR-dagarna i Stockholm!

  Läs hela artikeln

 • 23 oktober 2017

  Träffa oss på HR-dagarna i Helsingborg

  Imorgon den 27 oktober medverkar vi på HR-dagarna i Helsingborg

  Läs hela artikeln

 • 20 oktober 2017

  Välkommen att träffa oss i Norrköping på HR-dagarna

  Den 20 oktober finner ni oss i Norrköping på HR-dagarna 2017

  Läs hela artikeln

 • 18 oktober 2017

  Träffa oss på Socionomdagarna i Stockholm

  Den 18-19 oktober 2017 medverkar vi på Socionomdagarna, Stockholm

  Läs hela artikeln