Anhörigcenter Skåne
Kontaktuppgifter

Anhörigcenter Skåne

Här kan hela familjen tillfriskna. Våra anhörigprogram är utvecklade för dig som lever eller har levt nära en person med beroende. I en naturskön miljö invid Rönneholms Slott får du hjälp och stöd av våra terapeuter och andra anhöriga att påbörja ditt eget tillfrisknande. En vistelse här kan förändra både ditt och andras liv.

Målgrupp

Det är inte bara den beroende som behöver tillfriskna. Att leva nära en person som är beroende kan innebära en accelererande känslomässig osjälvständighet, där ens eget välmående till stor del styrs av den andras beteende. Ändå förstår man inte varför man mår allt sämre, och följden är att man ofta letar fel hos sig själv och i sitt eget beteende. Skam är också en vanlig känsla som styr anhöriga, vilket ofta resulterar i isolering och en känsla av ensamhet.

Vi vänder oss till alla som har eller har haft beroendeproblematik i sin närhet. Lever du i närheten av en person med beroendeproblem kan vårt anhörigstöd, i form av strukturerade program eller mer individuella upplägg, vara starten till hjälp för er båda. Har du växt upp i en dysfunktionell familj kan vårt Vuxna barn-program hjälpa dig att förstå och komma vidare.

Program

Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av möjligheter till familjeterapi, familjekonferenser och strukturerade program för anhöriga. Individuella upplägg skräddarsyr vi i samråd med dig och din familj.

Vårt öppna Anhörigprogram som erbjuds ca 40 veckor per år pågår under en vecka, måndag till fredag. Vi erbjuder också helgupplägg för dig som har svårt att medverka under arbetstid. Deltagarna bor i internat och deltar i bl.a. gruppterapi, föreläsningar och får gruppuppgifter. Allt leds av våra beroende-/familjeterapeuter. Vi ger dig även grundläggande kunskap om beroende samt en introduktion till självhjälpsgrupper, exempelvis Al-Anon, där du kan fortsätta det egna tillfrisknandet.

Även vårt Vuxna barn-program, våra Ungdomsveckor, Relationsveckor och Kriminalitetsprogram bedrivs i internatform.

Syfte och mål

Syftet med Anhörigverksamheten är att du som deltagare skall få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en beroende person. Genom att tala med andra i samma situation förstår man att man inte är ensam. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och inse vad man själv kan förändra.

 

Här finns schemat för 2018