Rönneholm unga kvinnor
Kontaktuppgifter

Rönneholm unga kvinnor

I en lugn miljö på Rönneholms Slott utanför skånska Eslöv finns vårt internat för unga kvinnor. Här får man stöd att jobba med sig själv, sina relationer och sin drogproblematik. Genom nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

Målgrupp

Behandlingen vänder sig till unga kvinnor 17-24 år från hela Sverige. Vi tar emot högst 8 unga kvinnor i taget för att skapa en trygg och personlig miljö. Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men man kan söka sig hit även som privatperson så hjälper vi till att hitta lösningar.

Behandling

Vårdbehovet är ofta komplext hos unga kvinnor och vi inleder alltid med en omfattande bedömning av varje individs egna förutsättningar och behov. Kombinationen av behandling med fokus på drogproblematiken parallellt med stöd och behandling för alla andra behov man har i denna fas i livet ser vi som nödvändig. Varje ung kvinnas bedömning och program mynnar ut i en individuell genomförandeplan med tydliga mål som följs upp och utvärderas kontinuerligt tillsammans med remittent. Varje genomförandeplan bygger på individens egna uppfattningar av sina behov och mål då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att kunna uppnå en bestående förändring.

Behandlingen är 12-stegsbaserad och har en systemisk grund. Det innebär att behandlingen för drogproblematiken bygger på 12-stegsprogrammets principer och att vi utgår från att varje ung kvinnas problem behöver begripas och lösas utifrån just hennes sammanhang och förutsättningar. Därför involveras familj och andra viktiga personer alltid i genomförandeplanen.

Vårt ungdomsanpassade behandlingsprogram innebär bland annat att hänsyn tas till yngre kvinnors större behov av tempo och variation. Vissa resurser och programdelar genomförs tillsammans med Rönneholms behandling för äldre kvinnor, bl. a. för att vi ser positiva effekter för båda målgrupperna av ett utbyte.  Programmet för de yngre kvinnorna har dock mer omväxlande behandlingsinslag med tät och individanpassad personalkontakt, fokus på utvecklingspsykologiska processer samt större utbud av pedagogiska aktiviteter.

Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser som till exempel ADHD eller olika former av självskadebeteende. Skulle abstinensbehandling behövas inledningsvis kan vi även erbjuda detta i samarbete med vår medicinavdelning i Blentarp.

Bland personalen finns alkohol- och drogbehandlare, socionomer, sjuksköterska, psykolog och läkare. Alla med mångårig vana vid att hjälpa kvinnor med beroendeproblematik till ett bättre liv.

Behandlingsmål

Målet är att skapa och grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet. Vår erfarenhet visar att det går att förändra sitt liv till det bättre.