Familjehem
Kontaktuppgifter

Familjehem

Nämndemansgårdens familjehemsverksamhet finns till för barn, ungdomar och vuxna, som ett komplement i vårdkedjan, antingen före, under eller efter en behandling där den placerade ges möjlighet att komma till ett ordnat och tryggt familjeliv där minst en förälder alltid kan vara hemma.

Familjehemmen inom Nämndemansgårdens verksamhet bedrivs utifrån intresse och erfarenhet av beroendeproblematik. Alla våra familjer utbildas, stöds och handleds av erfarna konsulenter med gedigen kunskap av beroendeproblematik.

Att bo och få omsorg i våra familjehem innebär att få leva ett tryggt vardagsliv, i stabila och nära relationer i hemmiljö. Den placerades individuella behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten när vi gemensamt skapar vardagen av tex skolgång, arbete och fritid för ett fungerande och tryggt liv.

Familjen utgör basen i vardagen, och till stöd har alla familjehem en jour dygnet runt, sju dagar i veckan. Dit kan man vända sig vid akuta ärenden. Här möter man professionell vägledning och stöttning av ett arbetslag bestående av socionomer, sjuksköterskor, psykologer/psykoterapeuter, drogterapeuter och behandlare.

Nämndemansgården ger alla sina familjehem kontinuerlig fortbildning inom beroendeproblematik som ex anhörig, vuxet barn- och relationell behandling 

Kontakta Jens Wallman som ansvarar för vår familjehemsverksamhet med er ansökan och frågor.

Ring 070-850 57 83 eller maila jens.wallman@namndemansgarden.se